Dofinansowanie SWISS CONTRIBUTION!


portfolio

Tytuł projektu: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kamieniarstwo Dariusz JANIK poprzez zakup piły formatowej jednosuportowej oraz łupiarki hydraulicznej.

Wartość dofinansowania: 28.807,07 CHF


Cel ogólny: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kamieniarstwo Dariusz JANIK.

Cele szczegółowe:

  • wprowadzenie nowych produktów i usług w wyniku zakupu piły formatowej jednosuportowej
  • wprowadzenie nowych produktów i usług w wyniku zakupu łupiarki hydraulicznej
  • modernizacja sposobu działania przedsiębiorstwa i usprawnienie procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu ww. profesjonalnych maszyn
  • pozyskanie nowych klientów w wyniku działań promocyjnych dla nowej oferty firmy

Projekt zrealizowano w okresie 11.2014 – 02.2015Oferujemy systemy ratalne: